Reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

ZWROT

Kupujący ma 14 dni od otrzymania przesyłki na jej zwrot. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

Zwrotu możesz dokonać poprzez stronę. Po zalogowaniu w zakładce "Twoje konto" znajdziesz obszar "Zwroty towarów". Znajdziesz tam niezbędne informacje.

 

REKLAMACJA

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres danka.blotna@gmail.com

Odsyłany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną.

Akademia Poznań Danka Błotna. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacji możesz dokonać poprzez stronę. Po zalogowaniu w zakładce "Twoje konto" znajdziesz obszar "Reklamacje towarów". Znajdziesz tam niezbędne informacje.

Formularz Reklamacji Towarów
  •